“Dansclub ‘t Uiltje Schriek” ontstond nadat de Gezinsbond ophield met de organisatie van een tweejarige reeks danslessen, die opgezet werd naar analogie met wat de KWB in ver vervlogen tijd ooit presteerde in Schriek. In 1990 vonden de allereerste lessen plaats in zaal “De Magneet” te Grootlo. 40 paren gingen er tegenaan: de eerste discopassen op de tonen van “Zeg eens meisje” van Paul Severs, de eerste boogiepassen met het ebbenhouten schatje van Wigbert. CD-spelers waren nog duur en cd’s met poppuziek zeldzaam, zodat we ons behielpen met geluidsbandjes. Vijf dansende echtparen hebben nadien de handen in elkaar geslagen om de organisatie verder te zetten vanaf februari 1992. Moeilijkheden met de beschikbaarheid van de zaal, deden ons uitwijken naar een andere locatie.

Uiteindelijk vonden we de Schriekse fanfare “De Ware Eendracht” bereid om ons hun lokaal te verhuren. Soms dansen op zaterdag, soms op vrijdag, het vergde al een uitgekiende kalender en de groep bleef groeien. In overleg met de fanfare mochten wij voortaan hun zaal 2 avonden per week gebruiken: oorspronkelijk op woensdag en op vrijdag, inmiddels gewijzigd in donderdag en vrijdag. Het bleef echter ook niet beperkt tot ‘volwassenen’. Op vraag van ouders die hun kinderen in naburige gemeenten hun dansplezier gunden, doch minder verplaatsingen wensten, werd een jeugdreeks jazzdance opgestart, met een explosieve groei. De lesuren werden verdeeld tussen kinderen en volwassen, zodanig dat er thans 6 groepen kinderen en 3 groepen volwassenen actief zijn, netjes verdeeld over beide activiteitsdagen.

In 2006 waren 80 volwassenen en 108 kinderen lid van “Dansclub ‘t Uiltje”, waar familiale sfeer de bovenhand heeft. De kinderen werken een gans jaar aan verschillende dansen, die zij einde mei opvoeren voor een groot publiek in het Cultureel Centrum te Schriek. In 2014 traden alle groepen op met fanfare “De Ware Eendracht” in een concert met als thema “dans”. De volwassenen houden zich lenig met het normale standaardprogramma, aangevuld met social dansen, country-dance, line-dance en met ‘sociaal contact’ voor en na het dansen. Benevens de danslessen gelden er binnen de club ook vaste waarden, zoals een jaarlijks feestje en daguitstap, soms vervangen door een weekend.

Het logo werd in 1994 ontworpen door mevrouw Sabine Coppejans, grafisch ontwerpster. Het stelt een dansend paar voor dat zich bevindt in een deur of poort, die op haar beurt het gestileerde silhouet voorstelt van een uil, het symbool van deelgemeente Schriek, voortkomende uit de legende van de uilenhoeve.